Hva som skjer i ditt område (Norge)

Arbeid som pågår i Kvilldal

  • Gjennomslag i tunnelen skjedde 9. mars 2017.

  • Vi holder på å avslutte arbeidene i tunnelen mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden.

  • Det pågår arbeid med tunnelportal og kai i Hylsfjorden.

  • Vi bygger en ny kai på Strandanes. Den skal brukes i forbindelse med kabellegging over Suldalsvatnet.

  • I Kvilldal jobber vi med å ferdigstille bygging av tre rasvoller og øvrig sikring mot steinsprang.

  • Normal arbeidstid på anlegget er 07:00 – 19:00 mandag – fredag.

  • Byggherren har et prosjektteam på anlegget i hele byggeperioden.