Hva som skjer i ditt område (Norge)

  • Arbeid som pågår i Kvilldal September 2017

Det nærmer seg avslutning av arbeidene i tunnelen mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden. Vi har boret to mikrotunneler med diameter på 40 cm fra skjøtekammeret i tunnelen til bunnen av Hylsfjorden. Når sjøkablene installeres i 2020/2021 skal de trekkes opp gjennom mikrotunnelene og skjøtes sammen med tunnelkablene
Det pågår nå arbeid på tunnelportal og kai mot Hylsfjorden, og kabelkulvert fra tunnelåpningen i Djupevik til bredden av Suldalsvatnet
På Strandanes har vi bygd en ny kai som skal brukes i forbindelse med kabellegging over Suldalsvatnet. Vi har deponert en del tunnelstein i vannet, og holder på med sikring av strandlinjen for å hindre utvasking av bølger og vind. I forbindelse med dette bygger vi også en slipp for utsetting av fritidsbåter. Vi har også lagt frem strøm til Strandanes og beboere i området
På strømrettertomta i Kvilldal jobber vi med fjellrensk og rassikring for å sikre området mot steinsprang og skred.
Grunnarbeidskontrakten med Implenia nærmer seg slutten, vi forventer at Implenia avslutter sine arbeider i oktober
Normal arbeidstid på anlegget i denne perioden er 07:00 – 19:00 mandag – fredag, men noe jobbing kan foregå også i helgene i September
Vi har inngått kontrakt med ABB Sverige for levering og bygging av strømretterstasjonen i Kvilldal. De mobiliserer på anlegget i mars 2018 og vil holde på frem til kabelforbindelsen settes i drift høsten 2021
Byggherren vil ha et prosjektteam på anlegget i hele byggeperioden