Hva som skjer i ditt område (Norge)

Arbeid som pågår i Kvilldal

  • Det nærmer seg avslutning av arbeidene i tunnelen mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden

  • Vi borer nå to mikrotunneler med diameter på 40 cm fra skjøtekammeret i tunnelen til bunnen av Hylsfjorden. Når sjøkablene installeres i 2020/2021 skal de trekkes opp gjennom mikrotunnelene og skjøtes sammen med tunnelkablene

  • Tunnelportal og kai i Hylsfjorden skal bygges etter at mikrotunnelene er ferdig

  • I Djupevik støper vi kabelkulverter under veien mellom tunnelåpningen og Suldalsvatnet

  • På Strandanes bygger vi en ny kai. Den skal brukes i forbindelse med kabellegging over Suldalsvatnet. Vi har deponert en del  tunnelstein i vannet, og holder nå på med plastring av strandlinjen for å hindre utvasking når det blir bølger og vind. I forbindelse med dette bygger vi også en slipp for utsetting av fritidsbåter, og i samarbeid med Suldal Elverk legger vi frem strøm til Strandanes og beboere i området

  • I Kvilldal jobber vi blant annet med å ferdigstille bygging av tre rasvoller og øvrig sikring mot steinsprang

  • Grunnarbeidskontrakten med Implenia nærmer seg slutten, vi forventer at Implenia avslutter sine arbeider i oktober

  • Normal arbeidstid på anlegget i denne perioden er 07:00 – 19:00 mandag – fredag

  • Vi har inngått kontrakt med ABB Sverige for levering og bygging av strømretterstasjonen i Kvilldal. De mobiliserer på anlegget i mars 2018 og vil holde på frem til kabelforbindelsen settes i drift høsten 2021

  • Byggherren vil ha et prosjektteam på anlegget i hele byggeperioden