Pågående arbeid Norge

Arbeid som pågår i Kvilldal 

  • Arbeidene i tunnelen mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden er ferdig, det gjenstår kun noe arbeid med kjøreportene.
  • På Strandanes har vi bygd en kai og en småbåtrampe. Kaien skal brukes ved forberedelse av kabellegging over Suldalsvatnet i 2020, og småbåtrampen er laget som et tilbud for lokalbefolkningen i henhold til konsesjonsvilkårene. Vi har deponert en stor mengde tunnelstein i Suldalsvatnet, og har sikret vannlinjen mot utvasking fra vind og bølger. Vi har også lagt frem strøm til Strandanes og beboere i området.
  • Grunnarbeidskontrakten i Kvilldal er avsluttet, og Implenia og Risa har demobilisert. Dette inkluderer en omfattende rassikring av anleggsområdet.
  • Noe mindre betongarbeid skal utføres i løpet av vinteren før bygging av strømretterstasjonen skal starte opp. Normal arbeidstid på anlegget i denne perioden er 07:00 – 19:00 mandag – fredag.
  • Vi har inngått kontrakt med ABB Sverige for levering og bygging av strømretterstasjonen i Kvilldal. De mobiliserer på anlegget i mars 2018 og vil holde på frem til kabelforbindelsen settes i drift høsten 2021.
  • Byggherren vil ha et prosjektteam på anlegget i hele byggeperioden.