Pågående arbeid Norge

Prosjektoversikt August 2018 - Kvilldal 

Etter montering av brakkerigg og montasje av byggekraner har ABB sammen med Kruse Smith og Vassbakk & Stol startet opp med:

  • Utgraving av fundamenter for bygningene som kommer i Kvilldal
  • Forskaling, armering og støping av fundamentene

Disse arbeidene vil pågå gjennom vinteren 2019.

Nye ting som starter opp snart er boring av mikrotuneller under vegen inn til Eiadalen. I slutten av august 2018 vil dette arbeidet starte opp. Det skal da bores to hull for senere å trekke kablene under vegen i Eiadalen. Disse arbeidene skal være ferdig før jul 2018.

Videre kommer det til å startes en glidestøp for transformatorcellene. Denne vil starte opp i midten av september, og vil pågå i litt over en uke. Det vil jobbes hele døgnet med denne støpen, og det kommer til å passere en betongbil ca hver time i den perioden hvor støpen pågår.

Vi vil starte opp med montasje av stålstruktur for hallene i løpet av høsten. Entreprenøren for disse arbeidene er finske Ruukki. Montasjearbeidene vil pågå gjennom høsten og avsluttes vinteren 2018/19.