Pågående arbeid Norge

Arbeid som pågår i Kvilldal 

  • Grunnarbeidene for strømretterstasjonen ble fullført i 2017. Inkludert i dette arbeidet var også omfattende rassikringsarbeider for å sikre stasjonsområdet og tilhørende installasjoner.
  • Arbeidene i tunnelen mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden er ferdig, det gjenstår kun noe arbeid med kjøreportene.
  • På Strandanes har vi bygd en kai og en småbåtrampe. Kaien skal brukes ved forberedelse av kabellegging over Suldalsvatnet i 2020, og småbåtrampen er laget som et tilbud for lokalbefolkningen i henhold til konsesjonsvilkårene. Vi har deponert en stor mengde tunnelstein i Suldalsvatnet, og har sikret vannlinjen mot utvasking fra vind og bølger. Vi har også lagt frem strøm til Strandanes og beboere i området.
  • ABB, som har kontrakt på bygging av selve strømretterstasjonene på engelsk og norsk side, planlegger oppstart av sine arbeider i Kvilldal i mai 2018. Etter en kort mobiliseringsperiode begynner de på tomtegroper og grunnmurer/fundamenter, før de starter oppsetting av stasjonsbygg høsten 2018.
  • Det er mye utstyr som skal fraktes inn til anleggsområdet, så det vil til tider bli stor trafikk av lastebiler og semitrailere gjennom Kvilldal. For å redusere risiko og støy i byggeperioden vil fartsgrensen gjennom Kvilldal bli satt ned til 40 km/t, og alle sjåfører blir bedt om å ta hensyn når de ferdes langs veiene.
  • Byggherren vil ha et prosjektteam på anlegget i hele byggeperioden.