Pågående arbeid Storbritannia

 Arbeid i East Sleekburn

 • For å bedre sikkerheten er det montert trafikklys for kjøretøyer på vei ut fra anleggsområdet.
 • Byggingen av en permanent adkomstvei til anlegget er nå i gang. Den endelige veien vil bli asfaltert.
 • I samarbeid med Northumberland County Council er fartsgrensen i Brock Lane satt ned fra 60 mph til 30 mph i byggeperioden.
 • Området utenfor strømretteranlegget er betydelig utbedret. Her har grunnen blitt jevnet ut og det er sådd gress. Det ytre midlertidige gjerdet rundt anlegget vil være der i noen uker til, slik at gresset skal få vokse. Deretter vil gjerdet bli fjernet slik at allmennheten får tilgang til og kan bruke området. 
 • Av sikkerhetsgrunner vil turveiene gjennom anleggsområdet fortsatt være stengt.
 • Det er nå installert avløp for regnvann rundt anlegget.
 • Tunnelen fra anlegget under Brock Lane til Old Brock Lane er nå ferdig.
 • Midlertidige arbeidsbrakker vil bli stående på anlegget så lenge arbeidet pågår.
 • Det vil være sikkerhetsvakter på anlegget døgnet rundt.

South Lane ved Old Brock Lane

 • Anleggsområdet er nå avgjerdet, og det er montert trygge midlertidige gangveier for allmennheten.
 • Det er opprettet en liten, midlertidig velferdsenhet i Old Brock Lane som vil gi støtte til anleggsarbeidet.
 • Det er sikkerhetsovervåkning på anlegget utenom arbeidstid, både på kveldstid og i helger.
 • Det installeres nå et avløpsrør og en støttemur for å drenere regnvann fra omformerområdet til elven. For at støttemurstrukturen langs elvebredden skal være stabil, er det satt store stålpæler ned i bakken, som vil sørge for at strukturen holder seg på plass selv om det skulle oppstå innsynking eller bevegelser.
 • Gjenopprettingsarbeid på området og elvebredden vil starte opp tidlig på nyåret. Det blir ny beplanting (på selve elvebredden), og jord som ble fjernet og lagret på området vil bli lagt på plass igjen.

Oppdatering om annet arbeid i Cambois-området.

 • På vegne av NSL-prosjektet har leverandører gjennomført undersøkelser av Cambois-stranden og området rundt Cambois Beach Slipway.
 • Samtidig gjennomføres undersøkelser av sjøbunnen mellom Cambois og Norge.

Det vil bli arrangert en åpen kontordag for lokalsamfunnet på barneskolen i Cambois, Cambois, Blyth, NE24 1RD, den 21. februar 2018 fra kl. 13:00-19:00. Her vil medlemmer av kabelteamet være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Vanlig arbeidstid vil være 07:00 – 18:00, mandag til fredag. Noe arbeid utenom arbeidstid kan bli nødvendig, men det vil i så fall bli avtalt på forhånd med Northumberland County Council.