Pågående arbeid Storbritannia

Arbeid i East Sleekburn, oppdatering per april 2018 strømretteranlegg (hovedanlegg nord)

 • Fase to av anleggsarbeidet i forbindelse med strømretteranlegget ble påbegynt i begynnelsen av mars 2018.
 • Entreprenøren ABB har igangsatt mobiliseringsfasen og reist et velferdsbygg med blant annet kontorlokaler for medarbeiderne og parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Pendlere vil derfor legge merke til ny skilting/merking, blant annet et flagg på en bakkemontert flaggstang ved siden av hovedporten til byggeplassen.
 • Nye trafikklys har blitt installert og er i drift. Trafikklysene vil være i drift under hele anleggsperioden.
 • Sikkerhetsvakter er på plass døgnet rundt, og som del av mobiliseringsarbeidet vil det bli installert kameraovervåkning.
 • Selve arbeidet med byggingen/installeringen av strømretteranlegget er planlagt påbegynt i mai 2018.
 • Området rundt anlegget er nylig blitt planert, og det er sådd gress.
 • Av sikkerhetsmessige hensyn vil turstiene som går gjennom området til strømretteranlegget, fortsatt være stengt.
 • I samarbeid med fylkestinget i Northumberland har fartsgrensen på Brock Lane blitt satt ned fra 100 km/t til 50 km/t mens anleggsarbeidet pågår.
 • Ordinær arbeidstid vil være fra mandag til fredag mellom kl. 07.00 til kl. 18.00. Dersom arbeid utenfor dette tidsrommet blir nødvendig, vil dette bli avtalt med fylkestinget i Northumberland på forhånd.

South Lane ved Old Brock Lane

 • Anleggsarbeidene er nå ferdige, og grunnen har blitt utbedret.
 • Etter at arbeidet med støttemuren for drenering ved elvebredden ble ferdigstilt, har NSL utbedret hele anleggsområdet. Nye trær og busker har blitt plantet, og det er sådd gress slik at området skal bli som før.
 • Nå som anlegget/anleggsmaskinene og byggematerialene har blitt fjernet, jobber entreprenørene med å rekonstruere området, blant annet reparasjon av slaghull langs Old Brock Lane og veifeiing.
 • Etter at arbeidet med støttemuren ble ferdigstilt, har vi plantet nye trær og busker langs den rekonstruerte elvebredden. Imidlertid har vi dessverre sett at enkelte av disse har blitt fjernet i etterkant. Formålet med beplantningen var å sørge for at elvebredden passer inn i området for øvrig, og at det skulle se likt ut som før vi påbegynte arbeidet vårt.

Informasjon om øvrig arbeid i Cambois-området

 • Cambois slipway er midlertidig blitt avstengt for å tilrettelegge for første fase av kabelarbeidet.
 • Av sikkerhetsmessige hensyn vil det bli satt opp gjerder rundt området mens arbeidet pågår.
 • Det er iverksatt sikkerhetstiltak døgnet rundt.
 • Ordinær arbeidstid vil være fra mandag til fredag mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 og lørdager mellom kl. 07.00 og 13.00.
 • Arbeid i landområdet ovenfor Cambois slipway er planlagt gjennomført i vanlig arbeidstid, som er mandag til fredag mellom kl. 07.00 og kl. 19:00 samt lørdager mellom 07.00 og 13:00. Det gjøres unntak for arbeid tilknyttet trekking av kabelen, der aktivitet vil bli påkrevd døgnet rundt. Dette arbeidet er planlagt gjennomført i løpet av to korte arbeidsperioder (begge estimert til å vare i 36 timer)
 • Arbeid på (og nedenfor) strandsonen ved Cambois slipway er planlagt gjennomført i vanlig arbeidstid mellom kl. 07.00 og kl. 19:00, men i forberedelsesfasen og ved trekking av kabelen vil det bli nødvendig med aktivitet døgnet rundt.
 • Alternative parkeringsplasser er stilt til rådighet.
 • Vi har gjennomført betydelige forbedringsarbeider på parkeringsplassen ved anlegg sør, blant annet: bygging av to gangstier, en på hver side av parkeringsplassen, for å beholde offentlig tilgang til, og bevare sanddynen, gjenoppretting og utbedring av omkring 270 m2 med asfalt, fjerning av ulovlig og farlig avfall, utvidelse av parkeringsplassen med 100 m2, rydding og fjerning av gjengrodde busker og ugress, gjenoppreising av fortøyningspæler og reparering av ødelagte kanter på parkeringsplassen.