_DSC4440-10684-1.JPG

North Sea Link

Statnett og National Grid samarbeider om å bygge verdens lengste undersjøiske strømkabel mellom Norge og Storbritannia.

Hva er North Sea Link (NSL)?

Mellomlandsforbindelsen North Sea Link vil for første gang koble sammen kraftsystemene i Norge og Storbritannia. Forbindelsen vil bli etablert gjennom sjøkabel mellom Kvilldal i Norge og Blyth i Storbritannia. North Sea Link bygges av Statnett i samarbeid med det britiske selskapet National Grid.

Forbindelsen mellom de nordiske og britiske energimarkedene vil innebære en rekke fordeler, deriblant:

  • Muligheter for å dele på kraft fra fornybar energi, noe som hjelper begge land med å oppnå nasjonale og internasjonale mål innen fornybar energi og klimatiltak.
  • Bedre forsyningssikkerhet for begge land.
  • Gjennom å åpne for direkte krafthandel mellom de to landene, stimulerer man til økt verdiskaping i Norge og Storbritannia.

North Sea Link vil gå gjennom norsk og britisk farvann. Forbindelsen skal settes i drift i 2021, og vil da være verdens lengste undersjøiske strømkabel.