Innvirkning på sjølivet i Norge

Innvirkning på sjølivet i Norge

Det har blitt konkludert med at den beste traséen for kablene i havet går under fjorden fra Stavangerområdet til Hylsfjorden. Flere studier er gjennomført for å sikre at en har et fullstendig bilde av havbunnen og miljøet i havet.

Alle studiene har konkludert med at sjøbunnen gir et hensiktsmessig miljø for kabelinstallering. Der det er nødvendig, vil kabelen graves ned i sjøbunnen for å sørge for god beskyttelse. 

Andre studier som fokuser på eventuelle konsekvenser av kabelen for lokal industri, som turistindustrien og fiske, har også konkludert med at kabelen ikke vil gi noen utfordringer.

Det er svært viktig å sikre at kabelen ikke har negative konsekvenser for fiskebestander eller annet dyreliv. De som driver fiske i området rundt kabelen har blitt rådspurt og er positive til prosjektet.

Med hensyn til friluftsliv og turisme, så vil kabelleggingen utføres så raskt som mulig, og vil ikke få noen konsekvenser etter at kabelen er lagt.