Kabelforbindelsen

Kabelforbindelsen

Kabelforbindelsen mellom Norge og Storbritannia vil gå gjennom to parallelle høyspent direktestrøms (HVDC) kabler. Storparten av forbindelsen vil bestå av undersjøiske strømkabler. På begge sider vil det i tillegg være jordkabel over en kortere distanse for å knytte strømretteranlegg til sjøkabelen.