Norge - jordkabel

Norge

Landkabelen i Norge vil gå fra Hylsfjorden, gjennom en mikrotunnel og en vanlig tunnel mellom Hylsfjorden og Suldalsvatnet, og deretter føres under Suldalsvatnet, videre i kabelgrøft fra vannkanten og frem til kraftverket.

I løpet av kabelforbindelsens søknadsprosess vurderte Statnett flere mulige steder for både landkabeltraséen og omformerstasjonen. 

Etter vurderingene valgte Statnett den landkabeltraséen som har minst innvirkning på miljøet og som var mest kostnadseffektiv. 

Flere faktorer ble tatt i betraktning da Statnett skulle vurdere kabeltraséen, blant annet: trafikkforstyrrelse, vernede områder, befolkede områder og drikkevannskilder.

Det finnes kulturvernområder i nærheten av omformerstasjonen og i området langs kabeltraséen på land. Prosjektledelsen er klar over dette, og kulturhistorikere og andre kulturverneksperter har vært involvert for å sikre at eventuelle kulturminner blir håndtert på riktig måte.