Sjøkabeltrase

Sjøkabel

Kabeltraséen for North Sea Link vil gå fra Suldal Kommune i Rogaland til East Sleekburn på kysten av Northumberland, og vil passere gjennom norsk og britisk farvann. En studie av kabeltraséen og detaljert offshorekartlegging ble utført for å finne den beste traséen, og det er også utarbeidet en miljørapport.Kabeltraséen for North Sea Link vil gå fra Suldal Kommune i Rogaland til East Sleekburn på kysten av Northumberland, og vil passere gjennom norsk og britisk farvann. En studie av kabeltraséen og detaljert offshorekartlegging ble utført for å finne den beste traséen, og det er også utarbeidet en miljørapport.