Hva er Hva er en strømretterstasjon og en transformatorstasjon?

Hva er en strømretterstasjon og en transformatorstasjon?

Strømnettet i Norge og Storbritannia er basert på vekselstrøm (AC). For å overføre kraft over lange avstander bruker man derimot likestrøm (DC). Derfor trenger man en strømretterstasjon på begge sider av North Sea Link for å veksle mellom likestrøm og vekselstrøm.  

En transformatorstasjon er et koblingspunkt i strømnettet som endrer strømmens spenning slik at den kan leveres til forbrukerne via regionalnett og distribusjonsnett. Strømretteranleggene til North Sea Link kobles til sentralnettet via slike transformatorstasjoner