Hvorfor knytter vi Norge og Storbritannia sammen?

Hvorfor knytter vi Norge og Storbritannia sammen? 

Mellomlandsforbindelsen North Sea Link vil for første gang koble sammen kraftsystemene i Norge og Storbritannia, noe som gir betydelige fordeler for begge sider.

Mer effektiv utnyttelse av kraften

North Sea Link vil gi økt overføringskapasitet for effektiv kraftutveksling, og kan bidra til at man unngår pristopper når etterspørselen er høy i ett av landene. Samtidig gir det høyere verdi for kraftproduksjonen når det er en situasjon med kraftoverskudd.

Forskjellene mellom det norske og det britiske kraftsystemet gjør at de kan utfylle hverandre på positivt vis. I Storbritannia skal flere kraftverk som gir utslipp av klimagasser legges ned mellom 2016 og 2020. Ny produksjon skal fases inn, og den vil i stor grad komme fra fornybare kilder, som ikke kan reguleres. For eksempel er det vindforholdene som bestemmer hvor mye vindkraft som kan produseres til enhver tid.

Norsk kraftproduksjon kommer hovedsakelig fra vannkraftverk som er tilknyttet store vannmagasiner. Denne produksjonen er regulerbar og kan raskt tilpasses svingninger i etterspørselen. Vannivået i magasinene er likevel avhengig av værforholdene og produksjonen varierer mellom årstidene og fra år til år.

North Sea Link vil gjøre det mulig for begge land å utnytte disse naturlige ressursene på best mulig måte. Når vindproduksjonen er høy og kraftetterspørselen er lav i Storbritannia, kan North Sea Link overføre inntil 1 400 MW kraft fra Storbritannia. Dermed kan man spare på vannet i norske magasiner. Når etterspørselen er høy i Storbritannia og det er lav vindproduksjon, kan inntil 1 400 MW overføres fra Norge, noe som vil styrke forsyningssikkerheten på britisk side.

Fornybar energi og klimaendringer

For å oppfylle nasjonale og internasjonale mål for fornybar energi og klimatiltak, vil Storbritannia og Norge produsere mer kraft fra fornybare kilder, deriblant havvind og vindkraft på land, i tillegg til vannkraft i stor og liten målestokk.

North Sea Link vil gi bedre muligheter for utveksling av denne fornybare energien – gjennom kombinasjonen av ulike former for fornybar kraftproduksjon i Storbritannia og Norge.

Mellomlandsforbindelser bidrar også til å håndtere svingninger i tilbud og etterspørsel.