Prosjektpartnere

Prosjektpartnere

Statnett

Statnett er et statseid selskap og har ansvar for utvikling og drift av det norske sentralnettet. Statnetts hovedmål er å bygge neste generasjons sentralnett for å opprettholde forsyningssikkerheten, bidra til verdiskapning og legge til rette for bedre klimaløsninger.

Statnett bidrar til drift og utvikling av mellomlandsforbindelser mellom Norge og flere europeiske land. Vi har i dag sjøkabel mellom Norge og Nederland (NorNed), og fire sjøkabler mellom Norge og Danmark (SK1-4). Det er også iverksatt arbeid med en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Tyskland, NordLink. Denne bygges av Statnett og partnerne Tennet og KfW.

National Grid North Sea Link Limited

National Grid North Sea Link Limited er et heleid datterselskap av National Grid plc, et britisk selskap som eier og forvalter infrastruktur for gass og strøm i Storbritannia og USA.

I Storbritannia drifter National Grid Group systemene som leverer gass og strøm i hele landet. Nordøst i USA leverer konsernet kraft direkte til millioner av kunder. Konsernet har en viktig stilling sentralt i kraftsystemet og ansvar for å koble alt sammen.

For å møte økende etterspørsel etter kraft, kobler National Grid Storbritannias kraftoverføringssystem til andre lands nett ved hjelp av mellomlandsforbindelser. Koblinger med Frankrike, kjent som IFA (Interconnexion France Angleterre), og Nederland (BritNed), er allerede bygget, og arbeid har nå også startet på en mellomlandsforbindelse mellom Storbritannia og Belgia, Nemo Link.