Pågående arbeid Norge

Prosjektoversikt Kvilldal 2020/2021

Stasjonsprosjektet i Kvilldal har fremdeles god fremdrift til tross for Koronapandemien. På stasjonen er vi nå i full gang med testing av alle delsystemene. Vi forventer å teste stasjonen med strøm på anlegget før jul for å teste viktige funksjoner frem til de siste lengdene av sjøkabel blir installert sommeren 2021. Arbeidene er i rute til oppstart før jul 2021 som planlagt. Utenfor selve stasjonen er kabelgrøfter og andre arbeider ferdig, og vi har startet arbeidet med å tilbakeføre berørte områder til beitemark og fjerne alle spor etter byggearbeidene. Dette arbeidet skal være ferdig til sommeren 2021.

Kabellegging over Suldalsvatnet og gjennom tunnelen i Djupevik er ferdig, og Nexans regner med å avslutte de siste arbeidene i tunnelen i løpet av september. Installasjon av sjøkablene følger planen, og Nexans regner med å avslutte dette arbeidet til sommeren 2021.

Trafikk til anlegget

All tungtransport av transformatorer og annet utstyr til anlegget i Kvilldal er ferdig. Til høsten vil vi gå i gang med å kjøre bort utstyr som ikke lenger er nødvendig å ha på stasjonen.