Steder

Steder

Mellomlandsforbindelsen vil bli knyttet til det nasjonale nettet i Kvilldal i Suldal Kommune i Norge og i Blyth i Northumberland i England. Disse tilknytningsstedene er valgt ut etter nøye vurderinger, og vil sikre at mellomlandsforbindelsen knyttes til strømnettet i sterke punkter både på norsk og engelsk side.