Storbritannia

Storbritannia

Strømretterstasjonen skal bygges i Blyth i Northumberland, i nærheten av Newcastle i Nord-England. Området der stasjonen etableres er del av Blyth Estuary Renewable Energy Zone, og ligger innenfor Cambois Zone of Economic Opportunity.

Strømretterstasjonen vil bestå av flere bygninger innenfor et sikkert inngjerdet område. Bygningene skal bygges med rammeverk i stål og skal kles med grå isolerte metallplater. Noe ytterligere utendørs elektrisk utstyr vil kanskje også være påkrevd, men det meste av utstyret vil være innendørs.

Sjøkabelen kobles til strømretterstasjonen ved hjelp av likestrømskabler på land. Vekselstrømskabler skal så brukes til å koble strømretterstasjonen til en ny 400kV transformatorstasjon i Blyth (ved siden av en eksisterende transformatorstasjon). Denne skal eies og drives av National Grid Electricity Transmission PLC.

National Grid North Sea Link Limited har fått godkjenning på utkast til søknad om utbygging fra Northumberland County Council for bygging av strømretterstasjon og installasjon av landkabler i området.